ارتباط با ما

برای ارتباط با مجموعه واحد های آسیادیتا می توانید، از طریق زیر اقدام نمائید.


ارسال

آدرس : تبریز ، کوی ولیعصر (عج) ، خیابان پروین اعتصامی، خیابان تجارت جهانی ، روبروی دانشگاه مدیریت صنعتی

تلفن :      33268035-041
همراه :     1088516-0914      یوسفی
              0914-3322246    قوی فکر

ایمیل :     info@asiadata.ir