ارتباط با ما

برای ارتباط با مجموعه واحد های آسیادیتا می توانید، از طریق زیر اقدام نمائید.


ارسال

آدرس : تبریز ، کوی ولیعصر (عج) ، خیابان پروین اعتصامی، خیابان تجارت جهانی ، روبروی دانشگاه مدیریت صنعتی

تلفن : 33268035-041
همراه : 1088516-0914      یوسفی
   0914-3322246    قوی فکر

ایمیل : info@asiadata.ir